Projekat o unapređenju nastupa na tržištu

Datum: 31.10.2013.

Drvoprerađivačka industrija BiH danas ostvaruje dobre rezultate, ali postoji još mnogo prostora za njen bolji nastup u BiH i inostranstvu, izjavio je danas u Sarajevu direktor Agencije za promociju izvoza /BHEPA/ Spoljnotrgovinske komore BiH Enes Ališković.

Na promociji projekta „Poslovno povezivanje drvnog sektora BiH sa dizajnerima“, Ališković je istakao da treba posebno uzeti u obzir činjenicu da je sadašnja konkurentnost drvoprerađivača iz BiH uglavnom bazirana na cijeni radne snage, a znatno manje na visoko razvijenim proizvodima.

Prema njegovim riječima, trebalo bi povećati konkurentnosti firmi iz ove grane privrede razvojem novih proizvoda sa dodatom vrijednošću, s ciljem povećanja prodaje naročito na inostranom tržištu.

Ališković je rekao na konferenciji za novinare da je riječ o projektu povezivanja realnog sektora i kreativne industrije, odnosno drvoprerađivača BiH sa dizajnerima, dodavši da je njegov cilj da pruži podršku za pet preduzeća, te da je 12 kompanija iskazalo interesovanje, ne precizirajući o kojim preduzećima je riječ.

Profesor Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu Salih Teskeredžić rekao je da saradnja drvoprerađivača i dizajnera otvara mogućnost kompanijama da razvijaju svoj proizvodni program, u smislu stvaranja prepoznatljivog brenda, jer bez originalnog dizajna firme ne mogu računati na određene prednosti, ukoliko taj proizvod nema nešto specifično i originalno.

„Ako uzmemo u obzir stanje u BiH, gdje imamo usitnjenu industriju, pogotovo u proizvodnji namještaja, postaje sasvim logično da se kompanije iz BiH moraju okrenuti ka razvoju sopstvenog proizvoda“, istakao je Teskeredžić.

Prema njegovim riječima, kompanije iz BiH moraju se okrenuti inostranstvu, jer je tržište BiH vrlo malo, a okretanje samo jednom tako malom tržištu, strateški ne bi trebalo da bude cilj nijedne kompanije.

„Na ovaj način razvojem sopstvenog proizvoda, originalno dizajniranog, otvara se mogućnost efikasnijeg izvoza na zahtjevno inostrano tržište“, naglasio je Teskeredžić, dodavši da je saradnja sa dizajnerima okretanje ka jednoj svjetlijoj budućnosti drvoprerađivačke industrije, pogotovo proizvodnje namještaja, koja je, prema statističkim podacima, jedina industrija u BiH koja ostvaruje suficit.

Ovaj projekat, u okviru dugogodišnjeg programa pod nazivom FIRMA, realizuju razvojne agencije USAID i SIDA sa Spoljnotrgoviskom komorom BiH i sarajevskom razvojnom agencijom SERDA, te Akademijom likovnih umjetnosti Sarajevo.

Izvor: Capital.ba/Srna