Prva generacija studenata

Prva generacija studenata upisana je na master studij Ruralni razvoj II koji traje jednu godinu (60 ECTS) i njima je nastava održana u školskoj godini 2012/13. Prvu generaciju studenata čine:

Aleksandar Majkić
Aleksandar Milanović
Božana Kučuk
Dalibor Miljević
Danijela Čičić
Danijela Savanović – Veber
Darija Vojnović
David Stanivuk
Igor Marčeta
Milovan Ćućić
Nada Šobot
Nataša Pašalić
Radmila Cvijić
Radmila Nešković
Sanja Ninković
Selma Rošić
Suad Rošić