Raspisan konkurs za grantove maloj privredi u Federaciji BiH

Datum: 23.10.2013.

Na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućeg transfera utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni konkurs za odabir korisnik sredstava Tekućih transfera – grant.

Predmet Javnog natjecaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, za 13 projekata:
1. Izgradnja poduzetničkih zona
2. Poticaji inovatorima-pojedincima
3. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare zanate
4. Poticaj udruženjima i komorama
5. Poticaj obrazovnim institucijama
6. Poticaj projektima koje finansira EU i drugi inostrani donatori
7. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
8. Poticaji tradicionalnim i starim zanatima
9. Poticaj poduzetništvu žena
10. Poticaj poduzetništvu mladih
11. Subvencionisanje kamata na poduzetničke kredite
12. Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
13. Sufinansiranje troškova nabavke osnovnih sredstava

Izbor korisnika nepovratnih (grant) sredstava vršit će komisija koja će imati zadatak da u skladu sa odredbama Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede, i na temelju propisanih kriterija i ovog konkursa izvrši rangiranje korisnika grant sredstava.

Rok za dostavu je do 13.11.2013. godine.

Prema odluci Vlade FBiH od 2. oktobra za grantove za malu privredu su namijenjena sredstva u ukupnom iznosu od 5.280.000 KM.

Izvor: Ekapija.ba