Rasprava o akcizama za pivarsku industriju

Datum: 28.10.2013.

U okviru poslaničke rasprave o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH kojim se tretiraju akcize na pivo, poslanik HDZ-a BiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mato Franjičević ocijenio je da bi bilo dobro da je napravljeno više kategorija pivara.

Franjičević smatra da su količine, prema kojima su kategorisani pivari, visoke kada je riječ o pivarskoj industriji u BiH.

„Bilo bi dobro da se za one koji proizvode više od 400.000 hektolitara akciza poveća na 0,30 KM, a da se za manje pivare napravi više kategorija“, rekao je Franjičević i najavio da će u tom pravcu sačiniti i amandmane na ovaj zakon.

Poslanik SDP-a BiH Anto Domazet smatra da je predložena mjera dobrodošla za zaštitu domaće proizvodnje i uspostavljanje konkurencije domaćih sa globalnim i regionalnim proizvođačima piva koji nastupaju na tržištu BiH.

„Ovim ne stavljamo domaće proizvođače u posebno privilegovan, već više u fer položaj“, konstatovao je Domazet.

Saša Bursać iz SNSD-a pohvalio je nastojanje da se predloženim rješenjem zaštiti domaća proizvodnja piva, uz ocjenu da ona neće previše pomoći domaćoj pivarskoj industriji.

Prema važećem zakonu, na litar piva plaća se akciza od 0,20 KM, dok bi, prema predloženim rješenjima, raspon akciza iznosio od 0,20 KM za pivare čija je proizvodnja u prethodne tri godine bila manja od 400.000 hektolitara, a za one čija je proizvodnja veća od navedene količine obračunavala bi se akciza od 0,25 KM za litar.

Kao razlog za donošenje ovog zakona u obrazloženju je navedeno da se nastoje preduzeti mjere koje će stvoriti povoljnije uslove za poslovanje privrednih subjekata iz pivarske industrije, a naročito u pogledu konkurentnosti.

Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o akcizama u BiH biće nastavljena nakon jednočasovne pauze.

Prije otvaranja rasprave o ovom prijedlogu zakona, bez zainteresovanih za diskusiju okončano je razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, te Prijedloga zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu.

Izvor: Capital.ba/Srna