Savremeni izazovi u proizvodnji hrane

Datum: 21.9.2013.

Udruženje tehnologa Republike Srpske danas je u Trebinju organizovalo seminar o temi „Savremeni izazovi u proizvodnji hrane“ na kojem je učestvovalo tridesetak tehnologa iz Hercegovine i Banjaluke.

Član Udruženja Bojana Sukara rekla je da su na seminaru predstavljene aktuelnosti iz oblasti proizvodnje i tehnologije hrane, kao što su internacionalni standardi za hranu, inovacije u prehrambenoj industriji, te korištenje veb portala u savremenoj tehnologiji.

„Učesnici skupa upoznati su o značaju i stepenu usklađenosti legislative u BiH sa pravnom tekovinom EU, kao i o aktivnostima USAID/Sida farma projekta o jačanju institucionalnog okvira i kapaciteta poljoprivrednog sektora u BiH, radi jačanja konkurentnosti, kvaliteta proizvodnje i približavanja EU stanardima“, dodala je Sukareva.

Ona ističe da je seminar organizovan kao vid edukacije i upoznavanja tehnologa i drugih zainteresovanih lica sa područja Hercegovine o savremenim izazovima u proizvodnji hrane i globalnim problemima bezbjednosti i kvaliteta prehrambenih proizvoda.

Učesnicima trodnevnog skupa, osim stručnog usavršavanja, organizovan je obilazak najpoznatijih kulturnih, vjerskih, industrijskih, gastroloških i enoloških destinacija u Trebinju i okolini.

Udruženje je osnovano 2010. godine u Banjaluci.

Izvor: Capital.ba/Srna