Sektor ljekobilja će godinu završiti s rastom izvoza od 60 do 70 odsto

Datum: 20.11.2013.

Direktor Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH Zdravko Marinković danas je u Sarajevu na godišnjem skupu Grupacije za proizvodnju, preradu i sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskh plodova pri VTKBiH izjavio da su njegova očekivanja da će 2013. godina završiti s povećanjem izvoza ovog sektora za 60 do 70 posto.

To je potkrijepio činjenicom da je za devet mjeseci ove godine vrjednost izvoza aromatičnog, odnosno ljekovitog bilja i šumskih plodova iznosila 16,6 miliona KM, a u istom periodu 2012. godine 9,8 miliona KM.

“Riječ je o relativno malom sektoru privrede koji iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate. VTKBiH će na sve načine pomagati ovom sektoru da te rezultate valorizira na pravi način i pokušati utjecati na državne organe da osiguraju što bolji ambijent za poslovanje ovog sektora”, rekao je Marinković.

Predsjednik Grupacije Nikola Rozić istakao je da će na današnjem skupu biti razgovarano o legislativi koja se tiče ovog sektora, te finansiranju i promociji njihovih aktivnosti.

“Na nivou Federacije BiH nemamo zakon o šumama i njihovom iskorištavanju čije donošenje pokušavamo inicirati već neko vrijeme i danas ćemo o tome razgovarati s predstavnicima resornih ministarstava”, pojasnio je Rozić.

Dodao je da ovom sektoru najviše pomažu VTKBiH i USAID te da će danas biti govora i o iznalaženju dodatnih finansijskih sredstava za članice Grupacije kako bi mogle širiti svoje poslovanje.

Po podacima VTKBiH i USAID-a, u strukturi izvoza ovog sektora dominiraju gljive i šumski plodovi sa gotovo 75 posto, zbog čega je implementiranje pravilnika o nedrvnim šumskim proizvodima od velike važnosti za ovaj sektor.

Također, značajnu stavku u strukturi izvoza čine i eterična ulja koja su u 2012. zabilježila rast izvoza od 88 posto u odnosu na godinu ranije.

Najveća tržišta za izvoznike Grupacije za proizvodnju, preradu i sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskh plodova predstavljaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države.

Skupu prisustvovalo preko 30 kompanija

Na godišnjem skupu proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova prisustvovalo je preko 30 kompanija iz cijele Bosne i Hercegovine. Skup je organiziran u suradnji sa USAID/Sida FARMA projektom, a prezentacije su imali i predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, JP Šume RS, te kreditnih institucija i donatora.

Izvor: Indikator.ba