WBREN

“Western Balkan Rural Extension Network (WBREN)” je Tempus IV projekat koji za cilj ima da zadovolji potrebu za reformom obrazovanja u oblasti ruralnog razvoja u regionu zapadnog Balkana. Reforma će biti provedena kroz trening, razvoj i implementaciju programa ruralnog razvoja prateći dva pravca: formalnog i neformalnog obrazovanja iz oblasti ruralnog razvoja.

U okviru ova dva pravca, sljedeći ciljevi projekta su definisani:

1) Razvoj i poboljšanje sposobnosti sadašnjih neformalno obrazovnih stručnjaka koji će raditi zajedno sa stručnjacima iz EU u izradi i uspostavljanju neformalnih, modularnih treninga za učesnike u ruralnom razvoju.

2) Da se uvede interdisciplinarni, ECTS kompatibilan Master studij u oblasti ruralnog razvoja na glavnim visokoškolskim ustanovama zapadnog Balkana (Državni univerzitet u Tetovu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Banjoj Luci, i Poljoprivredni Univerzitet u Tirani).

3) Da se uspostavi Centar za ruralni razvoj na glavnim visokoškolsim ustanovama zapadnog Balkana koji izvode Master studij program i aktivnosti neformalnog obrazovanja.

4) Povećanje regionalne saradnje u ruralnom razvoju i savjetodavstvu unutar savjetodavne mreže u ruralnom razvoju zapadnog Balkana.

WBREN konzorcij planira ostvariti sve ciljeve projekta kroz uključivanje prestižnog akademskog osoblja i istraživača iz Evropske Unije i zemalja zapadnog Balkana (posebno iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, i Makedonije). Kroz 3 godine trajanja projekta, konzorcij će organizovati nekoliko intenzivnih treninga i razvojnih radionica sa posebnim ciljem da unaprijedi kapacitete institucija koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem.

Konačni rezultat u razvoju kapaciteta unutar ova dva pravca obrazovanja će biti stvaranje mastera iz oblasti ruralnog razvoja (formalno obrazovanje) i modularnog treninga iz ruralnog razvoja (koji će biti isporučen kroz neformalne obrazovne kanale).

Na kraju, sinergija nastala kroz ove intenzivne treninge će dovesti do jačanja mreže ruralnog razvoja unutar regiona zapadnog Balkana. Na ovaj način, visokoškolske ustanove u regiji zapadnog Balkana mogu postati temelj iz kojeg će razvojne politike oblikovati napredak svojih ruralnih zajednica.

Razne aktivnosti i treninzi održat će se u EU, uključujući Veliku Britaniju, Holandiju i Finsku. Trening i razvoj aktivnosti u regiji zapadnog Balkana održat će se na vodećim univerzitetima u svakoj zemlji (Poljoprivredni Univerzitet u Tirani – Albanija, Univerzitet u Banjoj Luci – Bosna i Hercegovina, Državni Univerzitet u Tetovu – Makedonija; Univerzitet u Novom Sadu – Srbija).