U okviru EUGreenWeek 2023, UfM, FAO, CIHEAM i PRIMA su 5. juna 2023. godine zajednički organizovali webinar na temu „Žene kao ključni igrači u ozelenjavanju mediteranskih prehrambenih sistema: pokretači i izazovi“. Tokom webinara diskutovalo se o tome kako prevazići rodne jazove i osnažiti žene u izgradnji otpornih i inkluzivnih sistema ishrane u mediteranskom regionu. Pet panelista iz nevladinog sektora, privatnog sektora i akademske zajednice podijelilo je svoje preporuke i iskustva o tome kako žene mogu igrati ulogu u održivim sistemima ishrane, posebno u ruralnim područjima, i o tome kako se može izgraditi efikasna regionalnu saradnju i podržati zelena i rodno inkluzivna tranzicija. Jedan od pet učesnika panela je bila i prof. dr Gordana Rokvić-Knežić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Kompletan dvočasovni webinar se može retroaktivno pratiti putem linka