Za modernizaciju industrije 7,2 miliona KM

Datum: 19.9.2013.

Vlada Federacije BiH jučer je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Pozajmljivanje i sudjelovanje u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, u iznosu od 7.200.000 konvertibilnih maraka.

Cilj Programa jeste doprinos postupnoj realizaciji strateških ciljeva iz dokumenta “Razvitak industrijske politike u FBiH”, a među očekivanim efektima su razvoj novih i znatna poboljšanja već postojećih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa ili usluga.

Također, očekuje se poticanje proizvodnje i konkurentnosti industrijskih sektora uvođenjem novih i unaprjeđenjem sadašnjih tehnologija i tehnoloških postupaka. Povećana izvozna orijentacija i konkurentnost trebaju, dalje, dovesti do povećanog upošljavanja i konsolididacije socijalnih fondova.

Na osnovu Programa, sredstva će biti pozajmljivana metalnoj, elektro i automobilskoj industriji (1.100.000 KM), građevinarstvu (1.000.000 KM), proizvodnji tekstila, kože i obuće (1.300.000 KM), drvnoj i papirnoj (1.000.000 KM), hemijskoj industriji gume i plastike (800.000 KM), te namjenskoj (800.000 KM) i prehrambenoj industriji (200.000 KM).

Dakle, od cjelokupnog iznosa raspoloživih sredstava, za modernizaciju tehnološkog procesa predviđeno je 6.200.000 KM, a preostali milion KM namijenjen je pozajmljivanju za finansiranje uplata za PIO, sanaciju hipoteka, regulisanje socijalnog stanja i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Današnjom Odlukom je predviđeno da nadležni federalni ministar može imenovati komisiju koja će pratiti namjenski utrošak sredstava, dok će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi.

Vlada Federacije BiH dala je također prethodnu saglasnost za zaključivanje Ugovora o formiranju namjenskog depozita i Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo, te za potpisivanje ovog ugovora ovlastila federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Data je i prethodna saglasnost za realokaciju sredstava u iznosu od 7.200.000 konvertibilnih maraka, na način da ona, u skladu sa Ugovorom o formiranju namjenskog depozita i Ugovorom o komisionim poslovima, iz Budžeta FBiH, pozicija “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja” – budu realocirana na račun Union banke d.d. Sarajevo, koja će ih deponovati na račun namjenskog depozita.

U slučaju da na računu ostane nerealizovanih sredstava, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, pod istim uslovima, raspiše javni oglas za kandidovanje za dio neutrošenih sredstava.

Vlada FBiH dala je danas i prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja po kojem će kao korisnici sredstava, odnosno kredita posredstvom Razvojne banke FBiH, a na osnovu “Pozajmljivanja i učešće u dionicama – Ostala domaća pozajmljivanja”, biti obuhvaćeni “Napredak” d.d. Tešanj i “Helioplast” d.o.o. Gračanica.

Danas je donesena i Odluka kojom Vlada FBiH daje prethodnu saglasnost za zaključivanje Aneksa 1. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, te za njegovo potpisivanje ovlašćuje federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.

Aneks se odnosi na izmjenu u Programu utroška sredstava s budžetske pozicje “Pozajmljivanje i učešće u dionicama – ostala domaća pozajmljivanja”, gdje se, umjesto za finansiranje dijela kamata dospjelih u 2012. godini, pozajmljivanje usmjerava za finansiranje uplate za PIO, oslobađanje hipoteka, regulisanje socijalnog stanja i za očuvanje postojećih radnih mjesta.

Izvor: Ekapija.ba