Zašto AEiRR?

Razvojem poljoprivredne nauke, kao i stalnim unapređenjima na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda javljaju se potrebe za specifičnim agronomskim zanimanjima, koja pored osnovnih znanja iz proizvodnih djelatnosti objedinjuju i napredna znanja i vještine iz oblasti ekonomike i organizacije poljoprivredne proizvodnje. Riječ je o usmjerenju „Agrarna ekonomija i ruralni razvoj“, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Upisom i pohađanjem studija na pomenutom usmjerenju, svi budući studenti će steći veoma vrijedna znanja i tržišno zanimljive vještine iz oblasti kao što su: planiranje poljoprivredne proizvodnje, izrada kalkulacija, projekcija, poslovnih i projektnih planova, analiza tržišta, osmišljavanje marketing strategija, brendiranje u agrobiznisu, definisanje razvojnih strategija i sl. Sve navedene, ali i brojne druge vještine trenutno su veoma vrijedna referenca u agrarnom sektoru, koja u mnogome olakšava pronalazak prvog zaposlenja za mlade inženjere, kao i njihov dalji profesionalni razvoj. Stručno osoblje na posmatranom usmjerenju čine eminentni profesori, zaposleni na Poljoprovrednom fakultetu, kao i gostujući profesori sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, koji su do sada uspješno osposobili sedamnaest generacija studenata agrarne ekonomije.

Ko su potencijalni studenti?

Mladi ljudi sa završenim četvrtim stepenom srednje škole, trenutni studenti koji žele promijeniti fakultet koji pohađaju ili upisati dodatni, lica svih godišta koja žele po prvi put upisati ili nastaviti školovanje na visokoškolskoj ustanovi.

Zajednička osobina svih nabrojanih, ali i drugih kandidata za pohađanje „Agroekonomije“ na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci bi trebalo da bude ona koja se odnosi na izražen afinitet prema proučavanju i primjeni ekonomskih nauka u agrarnom sektoru, kao i želju za radom na polju unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Mogućnosti zaposlenja

Zahvaljujući kombinaciji dvije izuzetno važne i tržišno zanimljive oblasti, ekonomije i poljoprivrede, mogućnosti zaposlenja inženjera poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj su veoma široke. Istovremeno, važno je naglasiti kako pohađanje i uspješna finalizacija posmatranog usmjerenja u mnogome doprinosi razvoju preduzetničkih vještina kod studenata, koje veoma često budu osnova za osmišljavanje i pokretanje vlastitih agrobiznis inicijativa i samozaposlenje inženjera.

Neke od potencijalnih mogućnosti za zaposlenje su:

 • Stručno osoblje u sektorskim institucijama, kao što su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede RS, zatim Agencije i Resori koji potpadaju pod nadležnost pomenutog Ministarstva, Poljoprivredni instituti, Fakulteti, Zavodi i druge ustanove od javnog značaja;
 • Jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) – rukovodioci ili članovi odjeljenja za poljoprivredu, inspektori, uposlenici opštinskih razvojnih agencija, različiti savjetodavci;
 • Srednje poljoprivredne škole – pozicija nastavnika agroekonomskih i drugih stručnih predmeta;
 • Nevladine organizacije – projektno osoblje za osmišljavanje, izradu i implementaciju razvojnih projekata u agrarnom sektoru;
 • Međunarodne razvojne organizacije – projektno, administrativno i drugo osoblje;
 • Privatne kompanije u agrarnom sektoru – pozicije rukovodilaca različitih sektora, kao što su sektori prodaje, marketinga, projektno osoblje, komercijalna služba, stručni savjetnici i sl.;
 • Komercijalne farme – rukovodioci poslovnih jedinica, stručnjaci za planiranje i organizaciju poljoprivredne proizvodnje, kontrola i sl.;
 • Poljoprivredne zadruge – razvojno osoblje, projektni službenici, menadžment i dr.
 • Bankarske i osiguravajuće organizacije – kreditni službenici, savjetodavci za klijente, stručnjaci za analizu poslovnih planova, službenici za prodaju osiguranja i dr.;
 • Marketing agencije – stručni konsultanti za klijente iz agrarnog sektora, koordinatori projekata i sl.;
 • Konsalting – samostalni konsultanti iz oblasti agribiznisa, računovođe i revizori;
 • Stručnjaci za agroturizam i dr.

Ukoliko se u budućnosti vidite kao uspješan agroekonomista, koji obavlja jednu od nabrojanih pozicija ili je samozaposlen kroz vlastitu agrobiznis inicijativu, u nastavku saznajte koji su uslovi za upis na Poljoprovrednom fakultetu.

Upis