Fondacija “Progressus” počela potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima za dodjelu bespovratnih sredstava

Fondacija “Progressus” je počela sa potpisivanjem ugovora sa odabranim korisnicima za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa podrške za unapređenje poljoprivredne mehanizacije, alata i opreme koji finansira Vlada Mađarske. Bespovratna sredstva su odobrena za 768 poljoprivrednih proizvođača iz Republike Srpske i Brčko distrikta i visini od 11.086.703,08 EUR, uz dodatno učešće…

Naši agroekonomisti – Miloš Galić

Institut: Ko je Miloš Galić? Miloš: Zaljubljenik u prirodu, koji pored uživanja u onome šta ona pruža, pokušava dati i svoj profesionalni doprinos u njenom održivom upravljanju. Osnovne studije „Agrarne ekonomije i ruralnog razvoja“ završio sam u Banja Luci, gdje sam se afirmisao kao ličnost i jasno definisao svoj budući…

Preostala još četiri dana za podnošenje prijava za kapitalne investicije za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je 1. marta 2023. godine Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novačnih podstcaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini. U 2023. godni moguće je ostvariti pravo na podsticajna sredstva za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme u stočarskoj proizvodnji, izgradnju objekata…

Naučna konferencija u Rumuniji u septembru 2023

Od 28. do 30. septembra u Klužu (Rumunija) održaće se 22. međunarodna konferencija pod nazivom “Life Science for International Environment”. Program konferencije promoviše dinamičnu razmjenu informacija, iskustava, inovativnih ideja i koncepata u različitim područjima istraživanja u poljoprivredi, prehrambenoj tehnlogiji, vetrini i šumarstvu. Jedna od sekcija konfencije je Ekonomika i ruralni…

3.500 zaštićenih geografskih oznaka u EU

Vino pod nazivom “Corrèze” postao je 3500. geografska oznaka koju je registrovala Evropska komisija. Poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i vina proizvedeni u EU mogu biti zaštićeni oznakom porijekla (PDO – Protected Designation of Origin), geografskom oznakom (PGI – Protected Geographical Indication), a alkoholna pića oznakom geografskog porijekla (GI – Geographical Indications). Ovi…