Članovi instituta

Saradnici koji su raspoređeni i koji djeluju u okviru Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj Poljoprivrednog fakulteta su:

 1. dr Aleksandar Ostojić, rukovodilac,
 2. dr Željko Vaško,
 3. dr Gordana Rokvić-Knežić,
 4. dr Ljiljana Drinić,
 5. dr Vesna Mrdalj,
 6. dr Tamara Stojanović,
 7. Nemanja Jalić, ma i,
 8. Biljana Uletilović

Aleksandar Ostojić


Doktor poljoprivrednih nauka
Zvanje: Redovni profesor
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Uža specijalnost:

 • Marketing i tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Оznačavanje i brendiranje proizvoda
 • Kratki lanci prodaje

Diplomirani inženjer poljoprivrede: 2000, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Magistar agrobiznisa: 2002, HSWT Triesdorf, Njemačka
Doktor poljoprivrednih nauka: 2007, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Email: aleksandar.ostojic@agro.unibl.org
Telefon: + 387 51 330 926

Željko Vaško


Doktor ekonomskih nauka
Zvanje: Redovni profesor
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
UNO Ekonomsko planiranje i razvoj
Uža specijalnost:

 • Kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Upravljanje projektima
 • Poslovno i projektno planiranje (izrada biznis planova)
 • Investicije i ocjena efikasnosti investicija
 • Finansiranje poljoprivrede

Diplomirani ekonomista: 1988, Ekonomski fakultet, Banja Luka
Magistar ekonomskih nauka: 1998, Ekonomski fakultet, Banja Luka
Doktor ekonomskih nauka: 2008, Ekonomksi fakultet, Banja Luka
Email: zeljko.vasko@agro.unibl.org
Telefon: + 387 51 330 929

Ljiljana Drinić


Doktor poljoprivrednih nauka
Zvanje: Redovni profesor
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Uža specijalnost:

 • Ekonomika poljoprivrde
 • Preduzetništvo

Diplomirani inženjer poljoprivrede: 1989, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Magistar poljoprivredih nauka: 2004, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Doktor poljoprivrednih nauka: 2010, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Email: ljiljana.drinic@agro.unibl.org
Telefon: +387 51 330 928

Gordana Rokvić-Knežić


Doktor poljoprivrednih nauka
Zvanje: Vanredni profesor
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Uža specijalnost:

 • Politika i programiranje ruralnog razvoja
 • Poljoprivredno savjetodavstvo
 • Zadrugarstvo
 • Rodni aspekti ruralnog razvoja
 • Ruralni turizam
 • Regionalni razvoj

Diplomirani inženjer poljoprivrede: 2001, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Magistar agrobiznisa: 2003, HSWT Triesdorf, Njemačka
Doktor poljoprivrednih nauka: 2012, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Email: gordana.rokvic@agro.unibl.org
Telefon: +387 51 330 930

Vesna Mrdalj


Doktor poljoprivrednih nauka
Zvanje: Vanredni profesor
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj
Uža specijalnost:

 • Agrarna politika (evaluacija ciljeva i mjera)
 • Menadžment u biljnoj i animalnoj proizvodnji
 • Trgovina agroindustrijskih proizvoda
 • Poljoprivreda u međunarodnim integracijama i razvoju ruralnih područja

Diplomirani inženjer poljoprivrede: 2002, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Magistar agrobiznisa: 2005, HSWT Triesdorf, Njemačka
Doktor poljoprivrednih nauka: 2014, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Email: gordana.rokvic@agro.unibl.org
Telefon: +387 51 330 927

Tamara Stojanović


Doktor ekonomskih nauka
Zvanje: Vanredni profesor
UNO Računovodstvo i revizija
UNO Poslovne finansije
Uža specijalnost:

 • Računovodstvo
 • Revizija finansijskih izvještaja
 • Interna revizija
 • Interne kontrole
 • Kontroling
 • Finansijska analiza

Diplomirani ekonomista: 1999, Ekonomski fakultet, Banja Luka
Magistar ekonomskih nauka: 2006, Ekonomski fakultet, Banja Luka
Doktor ekonomskih nauka: 2010, Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo
Email: tamara.stojanovic@agro.unibl.org
Telefon: +387 51 330 944

Nemanja Jalić


Master agrobiznisa
Zvanje: Viši asistent
UNO Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj

Uža specijalnost:

 • Ekonometrija
 • Projekt menadžment i analiza rizika
 • Višekriterijumsko odlučivanje
 • Analiza i prognoziranje vremenskih serija
 • Marketing i tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
 • Označavanje i brendiranje proizvoda
 • Kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji

Diplomirani inženjer poljoprivrede: 2017, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Master agrobiznisa: 2020, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
Doktorske studije: u toku, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Maribor
Email: nemanja.jalic@agro.unibl.org
Telefon: +387 51 330 926

Biljana Uletilović


Veterinarski tehničar
Datum zapošljavanja na Poljoprivrednom fakultetu: 01. 10. 1996
Laboratorija: Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj
Email: biljana.uletilovic@аgro.unibl.org
Telefon: 
+387 51 330 928