Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Agrarna ekonomija i ruralni razvoj

Homepage Background
Homepage Background
Homepage Background

Najnovije vijesti

Progressus: Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

Fondacija za održivi razvoj „Progressus“ objavljuje Javni poziv BTP-23 za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za nabavku mehanizacije, opreme i alata mađarske proizvodnje. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači i prerađivači moći će da se prijave na Javni poziv putem elektronskog sistema Fondacije za podnošenje i obradu prijava, te realizaciju...

Naši agroekonomisti – Maja Galić

Institut: Ko je Maja Galić? Maja: Moje ime je Maja Galić i rođena sam 16.06.1988. godine u Mrkonjić Gradu, gdje sam završila osnovnu i srednju školu, nakon čega sam upisala studije na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, smjer Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Na pomenutom usmjerenju sam diplomirala 2011. godine...

Pad otkupne cijene sirovog mlijeka u svijetu

Međunarodna mreža IFCN izračunava i objavljuje referentnu svjetsku cijenu mlijeka i istovremeno prati svjetsku cijenu stočne hrane koja se koristi u proizvodnji mlijeka. Prema metodologiji koju se primjenjuje svjetska cijena mlijeka  izračunava se kao otkupna cijena mlijeka najvećih mljekara širom svijeta agrerirana na bazi cijene njihovih gotovih proizvoda i standardnih...

Poziv za podnošenje prijava u okviru projekta „Podrška lokalnom planiranju poljoprivrednog i ruralnog razvoja“

Poziv za podnošenje prijava za Mala ulaganja za unapređenje konkurentnosti lanaca vrijednosti u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u Unsko-sanskom kantonu i Gradu Bihaću u Federaciji Bosne i Hercegovine i opštinama Gacko, Rogatica, Rudo, Višegrad, Osmaci, Foča i Grad Zvornik u Republici Srpskoj. Osnovne informacije Poziv za podnošenje prijava provodi se...

“Solarne” ovce kosilice

Ovce je nekada držalo gotovo svako seosko domaćinstvo u planinskom području BiH. Uzgoj se u velikoj mjeri bazirao na nomađenju koje je kasnije bilo sve manje popularno, a broj ovaca se drastično smanjivao. 1960. godine i BiH je bilo 2,2 miliona ovaca, a 2022.  godine jedan million. Umjesto koristi od...

Poljoprivredni fakultet domaćin završne radionice na “Agripreneur” projektu

U ponedjeljak, 10.07.2023. u Banjaluci će biti održana treća radionica u okviru projekta “Agripreneur”. Na završnoj radionici će biti riječi o dosadašnjim rezultatima ostvarenim tokom realizacije projekta kao i potencijalnim modalitetima održivosti projektne incijative u narednom periodu. Biće govora o različitim vidovima udruživanja, kao važnom alatu za ostvarivanje preduzetničkih ciljeva....