Poljoprivredni zemljište u BiH se trenutno prodaje u bescijenje. Istovremeno, cijena poljoprivrednog zemljišta u Evropi raste. Prema EUROSTAT-u prosječna prodajna cijena obradivog zemljišta u EU je u 2022. godini bila 10.578 EUR po hektaru. Najniža cijena obradivog zemljišta bila je u Hrvatskoj 3.700 EUR/ha, a najviša na Malti 233.230 EUR/ha. U Holandiji je ha obradivog zemljišta u prosjeku koštao 85.431 EUR/ha, a u Grčkoj 13.571 EUR/ha. Livade i pašnjaci su prodavani jeftinije, u prosjeku za 8.393 EUR/ha. Prosječna cijena iznjamljivanja obradivog zemljišta u EU u 2022. godini je bila 233 EUR/ha i kretala se između 57 EUR/ha u Slovačkoj do 843 EUR/ha u Holandiji.

Izvor EUROSTAT https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240126-2