Naši agroekonomisti

Prvi ciklus

U nastavku pogledajte raspored predmeta na prvom ciklusu usmjerenja Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

AERR_Predmeti_Prvi ciklus

Drugi ciklus

U nastavku pogledajte raspored predmeta za tri modula na drugom ciklusu studija.

AERR_Predmeti drugi ciklus_Agromenadžment
AERR_Predmeti drugi ciklus_Agrobuznis
AERR_Predmeti drugi ciklus_Ruralni razvoj 1
AERR_Predmeti drugi ciklus_Ruralni razvoj 2